Product Details

L&D Sales Professional 1.2

A Sales Professional abban segAti az felhaszn*l*t, hogy azonosAtsa *gyfele viselkedAsstAlus*t As ennek megfelel?en hatAkony meggy?zAsi stratAgi*kat aj*nl.Az alkalmaz*ban kAt funkci* tal*lhat* meg; egy *gyfAl viselkedAstApus felismer?
L&D Sales Professional is a completely free software. You can free download and use it as long as you like.

A Sales Professional abban segAti az felhaszn*l*t, hogy azonosAtsa *gyfele viselkedAsstAlus*t As ennek megfelel?en hatAkony meggy?zAsi stratAgi*kat aj*nl.Az alkalmaz*ban kAt funkci* tal*lhat* meg; egy *gyfAl viselkedAstApus felismer? funkci* As ...

A Sales Professional abban segAti az felhaszn*l*t, hogy azonosAtsa *gyfele viselkedAsstAlus*t As ennek megfelel?en hatAkony meggy?zAsi stratAgi*kat aj*nl.
Az alkalmaz*ban kAt funkci* tal*lhat* meg; egy *gyfAl viselkedAstApus felismer? funkci* As egy felhaszn*l* As *gyfAl kommunik*ci* stAlus*nak illesztAsAt el?segAt? funkci*.

*gyfAl viselkedAstApus felismer? funkci*
Minden ember besorolhat* nAgy, j*l elk*lAnAthet? viselkedAsstAlusba. Ezek a viselkedAsstAlusok j*l felismerhet?k As megragadhat*ak, ha ismerj*k a jellemz? viselkedAsjegyeket. A viselkedAsjegyeknek az azonosAt**t teszi gyorss*, kAnyelmessA As egyszer?vA az alkalmaz*. Az alkalmaz* az *gyfAlr?l cAlzott kArdAseket tesz fel a felhaszn*l*nak, aki a felaj*nlott v*laszok megjelAlAse ut*n megkapja az adott *gyfAl f? viselkedAsstAlus*t As a viselkedAsstAlus *ltal*nos jellemz?jAt.

ArtAkesAt? As *gyfAl kommunik*ci* stAlus*nak illesztAsAt el?segAt? funkci*
Az felhaszn*l*nak nem elegend? azonosAtani az *gyfAl viselkedAsstAlus*t, hanem annak megfelel? kommunik*ci* stAlust kell alkalmaznia. Ebben az illesztAsben ny*jt egyArtelm? t*mogat*t a Sales Professional. Az *gyfAl viselkedAsstAlus*nak megfelel?, *gyfAlre szabott, egyedi *tmutat*t ad minden fajta *gyfeles kommunik*ci*hoz, t*rgyal*hoz - figyelembe vAve az felhaszn*l* saj*t viselkedAstApus*t is.
Changes: tAbbnyelvA verzi*

(512k) 01 m 00 s
(1Mb) 30 s
(2Mb) 15 s
(5Mb) 06 s
(10Mb) 03 s

User Reviews: L&D SALES PROFESSIONAL 1.2
 * 
 * 
     
 * 
related terms
Similar Download Catalog
 
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z