Product Details

SET e-Book Application 2.60

 

Advertisement


SET e-Book Application : แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ค้นหาอิสรภาพทางการเงิน โดยการต่อยอดเงินออมให
SET e-Book Application is a completely free software. You can free download and use it as long as you like.

  • License Freeware
  • Date Added 13 December, 2013
  • Category Mobile
  • Filesize 17.0 MB
  • Author ASK MEDIA

 

SET e-Book Application : แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ค้นหาอิสรภาพทางการเงิน โดยการต่อยอดเงินออมให้งอกเงยผ่านการลงทุน และสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมความรู้ ทั้งด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล การบริหารธุรกิจ การเงินและการลงท

SET e-Book Application : แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ค้นหาอิสรภาพทางการเงิน โดยการต่อยอดเงินออมให้งอกเงยผ่านการลงทุน และสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมความรู้ ทั้งด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล การบริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุน ในตราสารทุกประเภท ได้แก่ กองทุนรวม ตราสารหนี้ หุ้น อนุพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งตำราสำหรับการสอบหลักสูตรที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Single License (SL), CISA, CFP และ Derivative License (DL) นอกจากนี้ ยังเป็นขุมทรัพย์ความรู้ด้านการออมและการลงทุนสำหรับเยาวชนอีกด้วย
=====
- ระบบร้านหนังสือที่ใช้งานง่าย ค้นหาหนังสือด้วยเงื่อนไขต่างๆ ได้ มีหนังสือหลากหลาย
- มีหนังสือ sample ให้ทดลองอ่าน
- หนังสือที่ซื้อแล้ว สามารถลบหนังสือเพื่อประหยัดพื้นที่ได้ และ download กลับมาอ่านใหม่อีกเมื่อไรก็ได้
- หนังสือที่ download แล้ว สามารถอ่าน offline ได้
- ตัวอ่านหนังสือ ที่ออกแบบมาเพื่อเน้นให้ใช้อ่านได้จริง รองรับไฟล์หนังสือหลากหลาย
- เป็นมิตรต่อสายตา ด้วยการปรับโหมดอ่านกลางคืน/ซีเปีย
- เปลี่ยนหน้าได้ง่ายๆ ด้วยการ swipe หรือ tap
- จดจำหน้าที่อ่านค้างไว้ในแต่ละเล่มอัตโนมัติ และกลับมาอ่านต่อได้เสมอ
คำค้น : SET, หุ้น, ตลาด, ตลาดหลักทรัพย์, การเงิน, การลงทุน, ebook, stock, รวย, ตลาดหุ้น, เล่นหุ้น, settrade, streaming, กราฟหุ้น, MEB, set e-book, set ebook

(512k) 04 m 32 s
(1Mb) 02 m 16 s
(2Mb) 01 m 08 s
(5Mb) 28 s
(10Mb) 14 s

User Reviews: SET E-BOOK APPLICATION 2.60
 * 
 * 
     
 * 
related terms
Similar Download Catalog
 
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z