Product Details

Zabawa w chowanego - Gry dla Dzieci 2.0

 

Advertisement


Zabawa w chowanego to interaktywna gra edukacyjna dla najm?odszych. Wiek: 1-3Aplikacja sk?ada si? z 5 dzi'w:* Zwierz?ta domowe* Zwierz?ta na farmie* Zwierz?ta w lesie* Owady* Pojazdy Dzi?ki naszej aplikacji twoje dziecko odkryje krok po kroku ?
Zabawa w chowanego - Gry dla Dzieci is a free to try software. You can free download and try it for an evaluation period.

  • License Shareware
  • Date Added 29 October, 2014
  • Price: $0.99
  • Category Mobile / Education
  • Filesize 42.8 MB
  • Author RosMedia

 

Zabawa w chowanego to interaktywna gra edukacyjna dla najm?odszych. Wiek: 1-3Aplikacja sk?ada si? z 5 dzi'w:* Zwierz?ta domowe* Zwierz?ta na farmie* Zwierz?ta w lesie* Owady* Pojazdy Dzi?ki naszej aplikacji twoje dziecko odkryje krok po kroku ?...

Zabawa w chowanego to interaktywna gra edukacyjna dla najm?odszych. Wiek: 1-3

Aplikacja sk?ada si? z 5 dzi'w:

* Zwierz?ta domowe
* Zwierz?ta na farmie
* Zwierz?ta w lesie
* Owady
* Pojazdy

Dzi?ki naszej aplikacji twoje dziecko odkryje krok po kroku ?wiat d?wi?k*w i odpowiadaj?ce im postacie lub przedmioty.

M?odsze dzieci b?d? zachwycone odkrywaj?c ukryte zwierzaki, owady i pojazdy.

Starsze mog? pr*bow* zgadyw* s?ysz?c d?wi?k co si? za nim kryje, a potem uczy? si? jak wygl?da nazwa danego zwierzaka, owada czy pojazdu rozwijaj?c przy tym swoje umiej?tno?ci w zakresie poznawania liter.

ZABAWA W CHOWANEGO

* Pos?uchaj d?wi?ku i zgadnij kto lub co kryje si? za przedmiotem.

* Dotknij ekranu i zobacz co lub kto si? tam ukrywa.

* ?atwy w obs?udze interfejs.

* Realistyczne d?wi?ki i animacje.

* Nauka przez zabaw?!

* Opcja wczania i wyczania podk?adu muzycznego.
Changes: * poprawiono wydajnoAA
* Twoja opinia o aplikacji jest dla nas niezwykle wa*na! JeAli masz pytania lub uwagi, prosimy o przesAanie ich na nasz email contact@123kidsfun.com

(512k) 11 m 25 s
(1Mb) 05 m 43 s
(2Mb) 02 m 52 s
(5Mb) 01 m 09 s
(10Mb) 35 s

User Reviews: ZABAWA W CHOWANEGO - GRY DLA DZIECI 2.0
 * 
 * 
     
 * 
related terms
Similar Download Catalog
 
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z